Årsmøte 2014

Referat årsmøte 29/4 2014 kl 1900:

24 fremmøtte

A) Dagsorden ble godkjent. Innkalling godkjent. Terje Hilding ble valgt til møteleder.

Som sekretær ble valgt Vidar Brovig. Kjell Antonsen og Sigurd Werring ble valgt til å underskrive protokollen.

B) Ole Tønder leste opp årsmeldingen. Ingen kommentarer.

C) Regnskapet med revisors kommentarer godkjennes etter litt prat omkring div. regnskapsstruktur og pengebruk, og litt kommentar omkring div. utgifter og inntekter.

D Ingen innkomne forslag.

E) Valg: Nytt styre er:

Leder  Ole Tønder

Nestleder  Rikard Linde

Kasserer  Bodil Åsheim

Styremedlem  John Åteigen

Styremedlem  Marianne Åteigen

Varamedlemmer  Stig Kalleklev, Yngve Moi og Vidar Brovig

Ny valgkomite: Kjell Antonsen, Hans Fredrik Hegtun og Roy Storholm

Revisorer: Øystein Rudi og Terje Hilding

 

Vidar Brovig                        Kjell Antonsen                          Sigurd Werring

Sekretær                                     Sign.                                               Sign.

 

Sommerfest 2013

Det er duket for CB-ølets venners sommerfest 2013.
Festen finner sted på Lasaretthøyden på Odderøya lørdag 15. juni fra klokken 18.00. Alle er hjertelig velkomne, medlemmer eller ikke medlemmer. Prisen per snute er presset helt ned til 200 kroner, og innbefatter mat, to gjenstander drikke av velkjent merke – og musikk som blir levert av St. Patricks, bestående av Jan Inge Rasmussen, Totto Torjussen, Even Ruud og Reidar Mofjell.
Ta med venner og kjente. NB: i har ambulerende skjenkebevilling.

Vi sees!

DSCN0243

 

Nytt Kilden

Kilden, organet for CB-ølets venner, er i anledning foreningens 25-års jubileum ute med sitt sommernummer. Bladet er spekket med godt stoff, er gratis, og er utlagt på byens vannhull. Det er bare å ta med seg et eksemplar eller to.

Årsmøtet 2013

Årsmøtet i CB-ølets venner ble satt 22. mai 2013 i bryggeriets kantine. 38 medlemmer var tilstede. Kjell Lye ble valgt til møteleder og Erling Berge til sekretær/referent.
Årsmeldingen fra styret ble enstemmig godkjent.
Regnskapet ble enstemmig godkjent etter at spørsmål og bemerkninger fra revisor ble forklart årsmøtet.
Det forelå ingen innkomne saker.
Valgene fikk følgende resultat:
Leder: Ole Tønder. Nestleder: John Olav Pfaff. Styremedlem: Erling Berge. Styremedlem: John A. Åteigen. Kasserer: Bodil Åsheim. Varamedlemmer: Marianne Åteigen, Stig Andre Kalleklev og Jørn Pettersen. Revisorer blir Terje Hilding og Øystein Rudi. Valgkomiteen består av Richard Linde, Kirsten Nodeland og Kjell Lye. Avtroppet valgkomite besto av Unni Trondsen, Roy Storholm og Ørjan Lindberg Eriksen.
Fra årsberetningen går det fram at det har vært avholdt fire kroer i CB-kjelleren, hvorav en i forbindelse med årsmøtet, en julefeiring for A-medlemmer-pluss andre, en for medlemmer av CB-ølets venners facebookside og en for alle medlemmer som ønsket å komme.
CB-ølets venner var tilstede på åpningen av bryggeriets nye bokskolonne.
Den første fredagen i hver måned, sommermånedene unntatt, har det vært arrangert quiz på Telfords pub. Quizmester har vært Kirsten Nodeland. Besøket har vært bra.
Det har vært arrangert sommerfest på Kråga pub.
Det ble gjennomført ølreise til Dublin.
36 medlemmer fikk tilsendt en kasse CB-øl etter å ha blitt trukket ut blant medlemmene.
Ved utgangen av 2012 var det registrert 11078 medlemmer i CB-ølets venner.
CB-ølets venner har 51224 kroner på konto og fikk et driftsoverskudd 8421 kroner.
Årsmøtet vedtok at Vennenes utvalgte akevitt, «CB-ølets venner akevitt» ikke lenger skal promoteres på samme måte. I stedet for å gjøre det på ulike steder rundt om på Sørlandet vil promotering/presentasjon i større grad finne sted på ett sted. CB-akevitten har fått et trofast publikum, og er blitt en «kultakevitt» i enkelte kretser.
Erling Berge gjorde årsmøtet oppmerksom på at hovedtyngden av foreningens informasjon foregår på CB-ølets venners facebookside, som alle og enhver oppfordres til å bli medlem av, samt på nettsiden CBØV.no/CBOV.no. Samme mann vil sørge for at all relevant informasjon til enhver tid tilflyter medlemmene via disse kanalene. Kjapt og uten irriterende tidstap. God og rask informasjon er selve nøkkelen for en forening som vil betjene sin medlemsmasse på best mulig måte.
Etter årsmøtet, som varte i en time og seks minutter, samlet de frammøtte seg i CB-kjelleren til felles hygge med reker og øl.
Styret takker Christianssands Bryggeri for velvillig utlån av kantinen til årsmøtet, og de fire årlige besøkene vi får anledning til å ha i CB-kjelleren. Dette setter CB-ølets venner stor pris på.

Kristiansand 30/5-2013

For styret: Erling Berge, ref.

Det nye styret

På årsmøtet 22. mai i CBs kantine ble følgende styre valgt:
Leder:Ole Tønder.
Nestleder: John Olav Pfaff.
Styremedlem/informasjonssjef: Erling Berge.
Styremedlem: Jon Arild Åteigen.
Kasserer: Bodil Åsheim.
Varamedlemmer: Stig Andre Kalleklev, Jørn Pettersen og Marianne Åteigen.

Revisorer: Øystein Rudi og Terje Hilding. Valgkomite: Richard Linde, Kirsten Nodeland og Kjell Lye.

Referat fra årsmøtet følger noe senere.

Til Dublin med CB-Ølets venner

CB-Ølets venner drar i Vesterled fredag 26 oktober med retur mandag 29. Før hjemkomst planlegger vi å besøke Guinness, Dublins 2 mikrobryggerier, Dublins minste, den eldste, og Dublins mest populære pub. I tillegg til alle de andre kulturvannhull. Vi skal bo på Camden Court Hotel, sentralt i sentrum. Turen koster kr 4950.- pr. person i dobbeltrom. Påmelding til: post@cbov.no  eller 924 26647 .   Bli med på en hyggelig tur!

En Høvding har gått bort!

Det er med sjokk og sorg vi leser at Ola Hegg forlot oss 22 juni. Han var ansatt ved bryggeriet i flere år enn de fleste. Begynte som kontorfunksjonær og endte som direktør. Han var sågar sjef ved Tou en liten periode, før det ble avklart at CB ikke kunne følge Tou inn i Orklakonsernet. Ola var en stor inspirator for CB-Ølets venner, og vi var alltid velkommen på hans kontor, hvor vi som regel fikk den hjelp vi behøvde. Ola var selvfølgelig æresmedlem av foreninga. Ola Hegg ble 75år. Vi lyser fred over hans minne.

CBØVs nyeste medlem

Søndag 24. juni fikk CBØV sitt hittil nyeste medlem, Svend Aage Christophersen (75) fra Skagen i Danmark. Han fikk motorhavari på sin knallert i Kristiansand, like etter starten på sin 14. knallerttur til Nordkapp, og da var det selvfølgelig CBØV-medlemmer som forbarmet seg over ham. På bildet overrekker Ole Tønder medlemskortet til vår tilvekst.

Styret gjenvalgt på vellykket årsmøte

Styremøtet i CB-ølets venner 2012 ble avholdt i bryggeriets kantine onsdag 28/3. Styret ble gjenvalgt av de 48 stemmeberettigede som var tilstede. Det består av: Ole Tønder, leder, John Olav Pfaff, nestleder, Terje Hilding, kasserer, Erling Berge og Eva Sæthern Arneberg, styremedlemmer. Varamedlemmer er Stig Kalleklev, Oddvar Stendal og Marianne Åteigen.
Årsmøtet valgte Kjell Lye til møteleder og Erling Berge til referent. Til å underskrive protokollen ble Guro Bjørke og Roar Bakka valgt.
Styrets årsberetning ble godkjent.
Valgkomiteen har bestått av Unni Trondsen, Roy Storholm og Hans Fredrik Hegtun. De to førstnevnte fortsetter i komiteen sammen med Ørjan Eriksen.
Revisorer blir Signe Jensehaugen og Unni Trondsen.
I 2011 utkom det to utgaver av bladet Kilden. Det fikk Øyvind Lund til å stille spørsmål om hvorfor det ikke har kommet ut tre-fire som vanlig er. Spørsmålet ble besvart av Ole Tønder med at det ikke lenger er like lett å få ut bladet fordi vi ikke lenger får støtte fra Hansa-Borg til å gi det ut. Samme mann fikk med et notetillegg til regnskapet ved at det skal sjekkes hvorfor annonseinntektene til Kilden ikke framkommer i regnskapet. Frank Rosander spurte om det foreligger medlemslister. Det gjør det.
I 2011 ble det avholdt fire CB-kroer i bryggeriets kjeller.
Hver første fredag i måneden har det blitt arrangert Quiz på Telfords pub. Quizen har blitt svært populær og samler hver gang mange lag til fredsommelig spørsmålsdyst. Den ledes av Quiz-mester Kjell Lye.
På grunn av uavklart situasjon for bryggeriet, med reell fare for nedleggelse, har styret sittet litt på gjerdet. Det var nemlig hakket før kroken ble satt på døra i mars da en representant for ledelsen kom ens ærend for å gi den sørgelige beskjeden. Men ved iherdig argumentering fra CB-ølets venner og ikke minst fabrikksjef Øystein Føreland fikk man gjennomslag for å installere ny tappekolonne for boksøl. Det tok seks timer! Ingen turde nesten lee på en finger før kolonnen var i hus og ferdigmontert. Bryggeriet hang i en så tynn tråd at få vil fatte hvor nær nedleggelse man var.
CB-ølets venner har passert 11.000 medlemmer og nummer 11.000 ble behørig presentert i Kilden og fikk sin velfortjente påskjønnelse.
Regnskapet forteller at det per dato står 55947 kroner på konto. Driftsoverskuddet for 2011 ble på 24834 kroner. Det ble tegnet 17 nye medlemmer og 230 A-medlemmer (nå kalt aktive medlemmer) har betalt inn 23000 kroner. 6993 kroner har kommet inn via Norsk Tippings grasrotandel. Salg av vennenes utvalgte akevitt, vår egen akevitt, innbragte 20755,50 kroner. Quizer og arrangementer tok inn 24034 kroner.
Forslag som fikk gjennomslag var at innkalling til årsmøte skal skje minst tre uker på forhånd og skal offentligjøres på herværende hjemmeside og i minst en lokalavis. Den sovende paragraf 11 hvor det har blitt åpnet for eksklusjon av medlemmer faller bort. Årsmøtet skal nå velge to revisorer og det skal velges valgkomite.
Årsmøtet 2012 ble avsluttet med øl og reker i CB-kjelleren. Styret takker bryggeriet for lån av lokaler og «kjellermester» Rolf Wittemann for utmerket traktement og sedvanlig verbal underholdning fram til vi frammøtte måtte si takk for oss.
Styret gjør oppmerksom på at vår hjemmeside CBØV.no/CBOV.no vil bli flittig benyttet i framtiden. Her kommer det nyheter og arrangementer, samt at det ligger ute et vell av informasjon om foreningen, bryggeriet, artikler, småstoff osv. Følg oss også på facebooksiden «CB-ølets venner».

For styret: Erling Berge, referent.

Tom Waits-jubileum

Årets Tom Waits-løp går av stabelen 5. mai. Det er tiende gang vårens vakreste og våteste eventyr arrangeres og arrangementskomiteen melder om følgende løype: Telfords, Six Pence, St. Patricks, Victoria, Londskråga, Javel, Møllepuben og Haandverkeren. En solid og trygg rute, i følge komiteen.