Send inn bilde og tekst

Fra vårt prominente medlem Iver Holter-Andersen er det kommet inn forslag om at medlemmer av CB-ølets venner på facebook sender inn bilder av seg selv, og andre, med CB-produkter ute i den store og lille verden. Lillesand eller Bora Bora, samma det, men ta bilder, skriv en liten tekst og saken blir publisert på fb-siden «CB-ølets venner.» Dere som ikke er medlemmer på siden, send en forespørsel og vi fikser resten. Knips i vei!

Styret gjenvalgt på vellykket årsmøte

Styremøtet i CB-ølets venner 2012 ble avholdt i bryggeriets kantine onsdag 28/3. Styret ble gjenvalgt av de 48 stemmeberettigede som var tilstede. Det består av: Ole Tønder, leder, John Olav Pfaff, nestleder, Terje Hilding, kasserer, Erling Berge og Eva Sæthern Arneberg, styremedlemmer. Varamedlemmer er Stig Kalleklev, Oddvar Stendal og Marianne Åteigen.
Årsmøtet valgte Kjell Lye til møteleder og Erling Berge til referent. Til å underskrive protokollen ble Guro Bjørke og Roar Bakka valgt.
Styrets årsberetning ble godkjent.
Valgkomiteen har bestått av Unni Trondsen, Roy Storholm og Hans Fredrik Hegtun. De to førstnevnte fortsetter i komiteen sammen med Ørjan Eriksen.
Revisorer blir Signe Jensehaugen og Unni Trondsen.
I 2011 utkom det to utgaver av bladet Kilden. Det fikk Øyvind Lund til å stille spørsmål om hvorfor det ikke har kommet ut tre-fire som vanlig er. Spørsmålet ble besvart av Ole Tønder med at det ikke lenger er like lett å få ut bladet fordi vi ikke lenger får støtte fra Hansa-Borg til å gi det ut. Samme mann fikk med et notetillegg til regnskapet ved at det skal sjekkes hvorfor annonseinntektene til Kilden ikke framkommer i regnskapet. Frank Rosander spurte om det foreligger medlemslister. Det gjør det.
I 2011 ble det avholdt fire CB-kroer i bryggeriets kjeller.
Hver første fredag i måneden har det blitt arrangert Quiz på Telfords pub. Quizen har blitt svært populær og samler hver gang mange lag til fredsommelig spørsmålsdyst. Den ledes av Quiz-mester Kjell Lye.
På grunn av uavklart situasjon for bryggeriet, med reell fare for nedleggelse, har styret sittet litt på gjerdet. Det var nemlig hakket før kroken ble satt på døra i mars da en representant for ledelsen kom ens ærend for å gi den sørgelige beskjeden. Men ved iherdig argumentering fra CB-ølets venner og ikke minst fabrikksjef Øystein Føreland fikk man gjennomslag for å installere ny tappekolonne for boksøl. Det tok seks timer! Ingen turde nesten lee på en finger før kolonnen var i hus og ferdigmontert. Bryggeriet hang i en så tynn tråd at få vil fatte hvor nær nedleggelse man var.
CB-ølets venner har passert 11.000 medlemmer og nummer 11.000 ble behørig presentert i Kilden og fikk sin velfortjente påskjønnelse.
Regnskapet forteller at det per dato står 55947 kroner på konto. Driftsoverskuddet for 2011 ble på 24834 kroner. Det ble tegnet 17 nye medlemmer og 230 A-medlemmer (nå kalt aktive medlemmer) har betalt inn 23000 kroner. 6993 kroner har kommet inn via Norsk Tippings grasrotandel. Salg av vennenes utvalgte akevitt, vår egen akevitt, innbragte 20755,50 kroner. Quizer og arrangementer tok inn 24034 kroner.
Forslag som fikk gjennomslag var at innkalling til årsmøte skal skje minst tre uker på forhånd og skal offentligjøres på herværende hjemmeside og i minst en lokalavis. Den sovende paragraf 11 hvor det har blitt åpnet for eksklusjon av medlemmer faller bort. Årsmøtet skal nå velge to revisorer og det skal velges valgkomite.
Årsmøtet 2012 ble avsluttet med øl og reker i CB-kjelleren. Styret takker bryggeriet for lån av lokaler og «kjellermester» Rolf Wittemann for utmerket traktement og sedvanlig verbal underholdning fram til vi frammøtte måtte si takk for oss.
Styret gjør oppmerksom på at vår hjemmeside CBØV.no/CBOV.no vil bli flittig benyttet i framtiden. Her kommer det nyheter og arrangementer, samt at det ligger ute et vell av informasjon om foreningen, bryggeriet, artikler, småstoff osv. Følg oss også på facebooksiden «CB-ølets venner».

For styret: Erling Berge, referent.

Styremøte 26/3

Styret i CB-ølets venner avholdt sitt siste møte før årsmøtet på Hartmanns brygge mandag 26. mars. Tilstede: Ole Tønder, John Olav Pfaff, Erling Berge, Terje Hilding og varamedlemmene Stig Kalleklev, Oddvar Stendal og Marianne Åteigen.
Enkelte mindre vedtaksendringer ble diskutert, som årsmøtet tar endelig stilling til.
Regnskapet ble godkjent.
Det gis støtte til årets Tom Waits-løp.
Det skal arbeides aktivt med å følge opp nyheter og annet stoff til CBØV-siden og den nye facebooksiden. Undergtegnede påtar seg å «gjøre så godt han kan».
A-medlemmer, fra nå av kalt Aktive medlemmer, får fordelspris på Sixpence Pub til 45 kroner og på Javel Pub til 52 kroner per halvliter mot framvisning av blått medlemskort.
Ettersom det for tiden ikke finnes noen særskilte kampsaker å fronte, noe som i forbindelse med den nye tappekolonnen har tatt mye tid og krefter for foreningen, skal det sosiale stå i front i tiden som kommer. Her gjelder det å følge med, vi satser på arrangementer som helt sikker vil falle i medlemmenes smak. Det tenkes seriøst på feiende flotte turer, men hvor de vil gå er ennå ikke bestemt.
I forbindelse med foreningens 25-årsjubileum 18.mai neste år slår vi på stortromma. Hvor feiringen finner sted, og i hvilke former, kommer vi tilbake til.
Og alle var enige om at det var et godt møte, med alldeles utmerket servering…!

Bli med på ny side

Alle CBØV-medlemmer er herved invitert til å bli med på vår nye side, «CB-ølets venner» på facebook. Søk opp navnet og be om å bli medlem og det skjer like fort som administratorene klarer å trykke på knappen. Siden inneholder nyheter, smånytt, historier, bilder, diskusjoner og annet – og er til fri bruk for alle som har noe på hjertet som angår CB og CB-ølets venner. Vær oppmerksom på at at sjikane og utskjellinger ikke kommer på trykk. Slike ytringer blir fjernet. Gode historier, godt bildemateriell o.l. er hjertelig velkommen. Eller noe du ønsker å få rede på i sakens anledning.

Boikott Meny, Grim

Stygg sak: Meny-butikken på Grim bør boikottes av alle CB-venner. De tar hele 19,90 for en liten brun, fem kroner over vanlig pris. Skam være med dem! Kjøp ølet ditt andre plasser.

Tom Waits-jubileum

Årets Tom Waits-løp går av stabelen 5. mai. Det er tiende gang vårens vakreste og våteste eventyr arrangeres og arrangementskomiteen melder om følgende løype: Telfords, Six Pence, St. Patricks, Victoria, Londskråga, Javel, Møllepuben og Haandverkeren. En solid og trygg rute, i følge komiteen.

Årsmøte 2012

Årsmøte i CB ølets venner avholdes i kantina på bryggeriet onsdag 28 mars kl 1900. Forslag til årsmøte må sendes styret senest 1 uke før. Vel møtt!

Årsmøte 2012

CB-ølets venner årsmøte for 2012 finner sted ONSDAG 28. MARS klokken 19.00. Stedet er bryggeriets kantine. Alle medlemmer som ønsker å være tilstede er selvsagt hjertelig velkommen. Etter årsmøtet rusler vi ned i CB-kjelleren til en forfriskning og en god ølprat.