Innkalling til årsmøte i CB-ølets venner

Det innkalles til årsmøte i CB-ølets venner fredag 19. april 2024 kl 19.00.

Sted: Lasarettet, Odderøyveien 25 – Kristiansand

Saksliste:

Konstituering
Årsmelding fra styret
Regnskap med revisors beretning
Kontingent
Behandle eventuelt innkomne saker
Valg

Saker som ønskes behandlet må være styret ved leder Dag Andersen i hende senest 1. april 2024. Epost: dag.a@getmail.no

På grunn av servering er det bindende påmelding SENEST torsdag 12. april kl. 18:00. Påmelding til dag.a@getmail.no

 

Vel møtt!

Hilsen styret i CBØV