Frisk som Kilden

O, høye pils fra CB, du funkler som juvelen:
en kronjuvel av korn og kildevann!
Du kommer som oasen til kamelen,
jeg drikker deg. Og atter flyter sjelen
av melk og honning som i Kanaaens land.

Så frisk som kilden gjennom Edens have
sprang ølet i min hals når halsen drakk.
O, vitenskap! Ha takk for denne gave!
O, vitenskap om CB-ølet! All min mave
og all min sjel tar del i denne takk.

Andre`Bjerke – lettere omskrevet.