Kilden over alle kilder

Hvor ofte har vi ikke hyllet CBs klare kildevann, og produktene som følger av dens eksistens? Svært ofte. Men vet du hva som ligger bak den tilsynelatende uutømmelige kilden?

Bryggeriet baserer sin produksjon på Kong Christians kilde, en underjordisk kilde som er brukt av CB siden 1932. Den gang drev bryggeriet ned et rør og traff på krystallklart vann.

Kilden ble oppdaget i begynnelsen av 30-årene av daværende direktør Otto Christiansen. Han oppdaget at det fantes en kilde i dammen som lå i bryggeriets praktfulle hage. Denne ble dessverre ofret tidlig på 60-tallet.

Direktøren lot drive ned et rør i hagen, og opp kom grus, forstenede blåskjell, reker og andre skjelltyper. Dette ble spylt vekk, og siden har den kommet en stadig strøm av rent, klart kildevann.

Kilden er en såkalt artesisk brønn. Det vil si en rørbrønn som står under trykk, slik at det presses opp til overflaten. At kilden står under trykk vises tydelig når pumpene slås av. Da fortsetter vannet å strømme så vidt over kanten med jevnt trykk.

Det er uvisst hvordan kilden er oppstått. Herom strides de lærde. Men okke som så består kilden av det fineste, reneste vann som finnes. Det holder en konstant temperatur på ni grader.

Som kjent bruker bryggeriet kilden i sin markedsføring. «Brygget på kjærlighet og kildevann», lyder slagordet, som er mer enn et slagord. Det er et uttrykk for nettopp kjærlighet til kildevannet som danner utgangspunkt for Christianssands Bryggeris uforlignelige produkter. I går, i dag og i morgen.