Styremøte 26/3

Styret i CB-ølets venner avholdt sitt siste møte før årsmøtet på Hartmanns brygge mandag 26. mars. Tilstede: Ole Tønder, John Olav Pfaff, Erling Berge, Terje Hilding og varamedlemmene Stig Kalleklev, Oddvar Stendal og Marianne Åteigen.
Enkelte mindre vedtaksendringer ble diskutert, som årsmøtet tar endelig stilling til.
Regnskapet ble godkjent.
Det gis støtte til årets Tom Waits-løp.
Det skal arbeides aktivt med å følge opp nyheter og annet stoff til CBØV-siden og den nye facebooksiden. Undergtegnede påtar seg å «gjøre så godt han kan».
A-medlemmer, fra nå av kalt Aktive medlemmer, får fordelspris på Sixpence Pub til 45 kroner og på Javel Pub til 52 kroner per halvliter mot framvisning av blått medlemskort.
Ettersom det for tiden ikke finnes noen særskilte kampsaker å fronte, noe som i forbindelse med den nye tappekolonnen har tatt mye tid og krefter for foreningen, skal det sosiale stå i front i tiden som kommer. Her gjelder det å følge med, vi satser på arrangementer som helt sikker vil falle i medlemmenes smak. Det tenkes seriøst på feiende flotte turer, men hvor de vil gå er ennå ikke bestemt.
I forbindelse med foreningens 25-årsjubileum 18.mai neste år slår vi på stortromma. Hvor feiringen finner sted, og i hvilke former, kommer vi tilbake til.
Og alle var enige om at det var et godt møte, med alldeles utmerket servering…!