Det nye styret

På årsmøtet 22. mai i CBs kantine ble følgende styre valgt:
Leder:Ole Tønder.
Nestleder: John Olav Pfaff.
Styremedlem/informasjonssjef: Erling Berge.
Styremedlem: Jon Arild Åteigen.
Kasserer: Bodil Åsheim.
Varamedlemmer: Stig Andre Kalleklev, Jørn Pettersen og Marianne Åteigen.

Revisorer: Øystein Rudi og Terje Hilding. Valgkomite: Richard Linde, Kirsten Nodeland og Kjell Lye.

Referat fra årsmøtet følger noe senere.