Årsmøtet 2013

Årsmøtet i CB-ølets venner ble satt 22. mai 2013 i bryggeriets kantine. 38 medlemmer var tilstede. Kjell Lye ble valgt til møteleder og Erling Berge til sekretær/referent.
Årsmeldingen fra styret ble enstemmig godkjent.
Regnskapet ble enstemmig godkjent etter at spørsmål og bemerkninger fra revisor ble forklart årsmøtet.
Det forelå ingen innkomne saker.
Valgene fikk følgende resultat:
Leder: Ole Tønder. Nestleder: John Olav Pfaff. Styremedlem: Erling Berge. Styremedlem: John A. Åteigen. Kasserer: Bodil Åsheim. Varamedlemmer: Marianne Åteigen, Stig Andre Kalleklev og Jørn Pettersen. Revisorer blir Terje Hilding og Øystein Rudi. Valgkomiteen består av Richard Linde, Kirsten Nodeland og Kjell Lye. Avtroppet valgkomite besto av Unni Trondsen, Roy Storholm og Ørjan Lindberg Eriksen.
Fra årsberetningen går det fram at det har vært avholdt fire kroer i CB-kjelleren, hvorav en i forbindelse med årsmøtet, en julefeiring for A-medlemmer-pluss andre, en for medlemmer av CB-ølets venners facebookside og en for alle medlemmer som ønsket å komme.
CB-ølets venner var tilstede på åpningen av bryggeriets nye bokskolonne.
Den første fredagen i hver måned, sommermånedene unntatt, har det vært arrangert quiz på Telfords pub. Quizmester har vært Kirsten Nodeland. Besøket har vært bra.
Det har vært arrangert sommerfest på Kråga pub.
Det ble gjennomført ølreise til Dublin.
36 medlemmer fikk tilsendt en kasse CB-øl etter å ha blitt trukket ut blant medlemmene.
Ved utgangen av 2012 var det registrert 11078 medlemmer i CB-ølets venner.
CB-ølets venner har 51224 kroner på konto og fikk et driftsoverskudd 8421 kroner.
Årsmøtet vedtok at Vennenes utvalgte akevitt, «CB-ølets venner akevitt» ikke lenger skal promoteres på samme måte. I stedet for å gjøre det på ulike steder rundt om på Sørlandet vil promotering/presentasjon i større grad finne sted på ett sted. CB-akevitten har fått et trofast publikum, og er blitt en «kultakevitt» i enkelte kretser.
Erling Berge gjorde årsmøtet oppmerksom på at hovedtyngden av foreningens informasjon foregår på CB-ølets venners facebookside, som alle og enhver oppfordres til å bli medlem av, samt på nettsiden CBØV.no/CBOV.no. Samme mann vil sørge for at all relevant informasjon til enhver tid tilflyter medlemmene via disse kanalene. Kjapt og uten irriterende tidstap. God og rask informasjon er selve nøkkelen for en forening som vil betjene sin medlemsmasse på best mulig måte.
Etter årsmøtet, som varte i en time og seks minutter, samlet de frammøtte seg i CB-kjelleren til felles hygge med reker og øl.
Styret takker Christianssands Bryggeri for velvillig utlån av kantinen til årsmøtet, og de fire årlige besøkene vi får anledning til å ha i CB-kjelleren. Dette setter CB-ølets venner stor pris på.

Kristiansand 30/5-2013

For styret: Erling Berge, ref.