Utmelding aktive medlemmer (A-medlemmer) som ikke har betalt kontingent

Alle aktive medlemmer som ikke har betalt kontingent for 2018 er nå meldt ut av systemet for aktive medlemmer, og skal ha fått e-post melding om dette.

Det ordinære medlemskapet er selvfølgelig fremdeles gyldig.

Vi har mottatt innbetaling fra noen nye medlemmer som ikke har registrert seg i medlemsystemet (eller ikke oppgitt e-postadressen som de har benyttet til registreringen). De som dette gjelder bør ordne opp i dette snarest.