Bli A-medlem

Aktivt (A) medlemskap koster kr 100 pr år.

På grunn av overgang til nytt system kan vi for tiden ikke motta nye innmeldinger


For å være A-medlem, må du også ha betalt vanlig (livsvarig) medlemskap.
Du må også være registrert i vårt medlemsystem.
Innbetalingen gjelder for inneværende år.