Medlemskap

For tiden er kontingenten kr. 50,-. Fyll ut en bankgiro, papir eller nettbank, (gironr
3060.07.45545) og merk den med «Medlemskap». Pass på at ditt navn og fullstendige postadresse fremgår. I løpet av kort tid vil du
motta medlemskort i posten, og du vil kunne delta på mange av våre skummende
aktiviteter.

Medlemspanten er et engangsbeløp og varer livet ut.

Aktivt (A) medlemskap koster kr 100 pr år. Du kan melde deg inn som aktiv medlem ved å betale kr 100 til vår konto og merke innbetalingen med «A-medlemskap, navn og e-post».
For å være aktiv medlem, må du også ha betalt vanlig (livsvarig) medlemskap.
Du må også være registrert i vårt medlemsystem.
Innbetalingen gjelder for inneværende år.
Dersom flere i en familie benytter samme medlemskap, er det en mulighet for å velge aktivt medlemskap familie, men ett av medlemmene må være registret i systemet.

Vi har nå tatt i bruk nytt medlemsystem for Aktive (A) medlemmer. Her registrerer alle selv sine personalia. (Velg «Log inn» og «opprett konto»).
Du kan også betale for medlemskapet med kredittkort. Betaler du i bank, må du huske å påføre navn og e-post adressen din.

Her er vårt medlemsystem for Aktive (A) medlemmer.

Adresse

CB-ølets venner
Boks 4689 Grim
4673 Kristiansand

Bank: 3060.07.45545

Angående medlemskap:

  • Har du mistet medlemskortet – vi kan for tiden ikke utstede nye medlemskort til de som har mistet kortene sine. Vi arbeider med saken
  • Har du fått ny adresse
  • Har du nylig meldt deg inn i CB-ølets venner og ikke fått medlemskort

Er dette noe som angår deg, send en hilsen og gi beskjed til:

CB-ølets venner
Boks 4689 Grim
4673 Kr.sand
eller på e-post: post@cbov.no

Comments are closed.