Bryggeriet

CB startet opp i 1859. I 140 år har CB spilt en viktig rolle som
arbeidsplass og som leverandør av bryggerivarer. Slagordet «Brygget på
kjærlighet og kildevann» dekker med få ord hva CB betyr på Sørlandet.
Ca 180 personer arbeider ved CB. Bryggeriet ble i 1999 kjøpt av Hansa
Borg bryggerier.

Kildevannet

Alle CBs produkter brygges på kildevann fra Christian IVs kilde. Denne
ble funnet i 1932, en svært tørr sommer. På 32 meters dyp ble det
funnet krystallklart, 100% rent vann, som holder en jevn temperatur på 9
grader Celsius, sommer som vinter. I juni 1999 ble vannet koblet til en
utendørs kran, eller fontene. Her kan forbipasserende slukke tørsten
gratis. Et levende bevis på vårt slagord : «Brygget på kjærlighet og
kildevann».

Vil du lese mer om CB, kan du gå inn på Hansa/Borgs’s hjemmesider
www.hansa.no (åpnes i nytt vindu i nettleseren)