CB-Ølets venner ønsker alle medlemmer, sympatisører, ølelskere og forbindelser en Gledelig Jul!

Årsmøte 2014

Referat årsmøte 29/4 2014 kl 1900:

24 fremmøtte

A) Dagsorden ble godkjent. Innkalling godkjent. Terje Hilding ble valgt til møteleder.

Som sekretær ble valgt Vidar Brovig. Kjell Antonsen og Sigurd Werring ble valgt til å underskrive protokollen.

B) Ole Tønder leste opp årsmeldingen. Ingen kommentarer.

C) Regnskapet med revisors kommentarer godkjennes etter litt prat omkring div. regnskapsstruktur og pengebruk, og litt kommentar omkring div. utgifter og inntekter.

D Ingen innkomne forslag.

E) Valg: Nytt styre er:

Leder  Ole Tønder

Nestleder  Rikard Linde

Kasserer  Bodil Åsheim

Styremedlem  John Åteigen

Styremedlem  Marianne Åteigen

Varamedlemmer  Stig Kalleklev, Yngve Moi og Vidar Brovig

Ny valgkomite: Kjell Antonsen, Hans Fredrik Hegtun og Roy Storholm

Revisorer: Øystein Rudi og Terje Hilding

 

Vidar Brovig                        Kjell Antonsen                          Sigurd Werring

Sekretær                                     Sign.                                               Sign.

 

Kategorier: Nyheter. Kommentarer er skrudd av for Årsmøte 2014

Årsmøte

CB-Ølets venner avholder sitt årsmøte tirsdag 29.04 kl 1900 i Bryggeriets kantine.

Vanlige årsmøtesaker.

Alle medlemmer er velkomne!

Kategorier: Ukategorisert. Kommentarer er skrudd av for Årsmøte

SMAKEN AV SØRLANDET

CB-Ølets venner arrangerer mat og drikkemesse lørdag 5 oktober fra kl 1400 og utover. Gratis adgang, og smaksprøver fra over 20 utstillere. Noen av utstillerne vil også selge sine produkter.
For opplysninger, se vår hjemmeside www.smakenavsorlandet.com eller facebooksiden Smaken av Sørlandet.

Kategorier: Ukategorisert. Kommentarer er skrudd av for SMAKEN AV SØRLANDET

QUIZ
Så er quiz-sesongen over oss igjen, heldigvis!? Vi starter opp fredag 6 september kl 2000.
Som vanlig har vi fine premier, lotteri og god stemning. Ta med venner og dann et lag, eller kom alene og bli med på et lag. Stedet er Telford pub.

Sommerfest 2013

Det er duket for CB-ølets venners sommerfest 2013.
Festen finner sted på Lasaretthøyden på Odderøya lørdag 15. juni fra klokken 18.00. Alle er hjertelig velkomne, medlemmer eller ikke medlemmer. Prisen per snute er presset helt ned til 200 kroner, og innbefatter mat, to gjenstander drikke av velkjent merke – og musikk som blir levert av St. Patricks, bestående av Jan Inge Rasmussen, Totto Torjussen, Even Ruud og Reidar Mofjell.
Ta med venner og kjente. NB: i har ambulerende skjenkebevilling.

Vi sees!

DSCN0243

 

Kategorier: Nyheter. Kommentarer er skrudd av for Sommerfest 2013

Nytt Kilden

Kilden, organet for CB-ølets venner, er i anledning foreningens 25-års jubileum ute med sitt sommernummer. Bladet er spekket med godt stoff, er gratis, og er utlagt på byens vannhull. Det er bare å ta med seg et eksemplar eller to.

Kategorier: Nyheter. Kommentarer er skrudd av for Nytt Kilden

Årsmøtet 2013

Årsmøtet i CB-ølets venner ble satt 22. mai 2013 i bryggeriets kantine. 38 medlemmer var tilstede. Kjell Lye ble valgt til møteleder og Erling Berge til sekretær/referent.
Årsmeldingen fra styret ble enstemmig godkjent.
Regnskapet ble enstemmig godkjent etter at spørsmål og bemerkninger fra revisor ble forklart årsmøtet.
Det forelå ingen innkomne saker.
Valgene fikk følgende resultat:
Leder: Ole Tønder. Nestleder: John Olav Pfaff. Styremedlem: Erling Berge. Styremedlem: John A. Åteigen. Kasserer: Bodil Åsheim. Varamedlemmer: Marianne Åteigen, Stig Andre Kalleklev og Jørn Pettersen. Revisorer blir Terje Hilding og Øystein Rudi. Valgkomiteen består av Richard Linde, Kirsten Nodeland og Kjell Lye. Avtroppet valgkomite besto av Unni Trondsen, Roy Storholm og Ørjan Lindberg Eriksen.
Fra årsberetningen går det fram at det har vært avholdt fire kroer i CB-kjelleren, hvorav en i forbindelse med årsmøtet, en julefeiring for A-medlemmer-pluss andre, en for medlemmer av CB-ølets venners facebookside og en for alle medlemmer som ønsket å komme.
CB-ølets venner var tilstede på åpningen av bryggeriets nye bokskolonne.
Den første fredagen i hver måned, sommermånedene unntatt, har det vært arrangert quiz på Telfords pub. Quizmester har vært Kirsten Nodeland. Besøket har vært bra.
Det har vært arrangert sommerfest på Kråga pub.
Det ble gjennomført ølreise til Dublin.
36 medlemmer fikk tilsendt en kasse CB-øl etter å ha blitt trukket ut blant medlemmene.
Ved utgangen av 2012 var det registrert 11078 medlemmer i CB-ølets venner.
CB-ølets venner har 51224 kroner på konto og fikk et driftsoverskudd 8421 kroner.
Årsmøtet vedtok at Vennenes utvalgte akevitt, «CB-ølets venner akevitt» ikke lenger skal promoteres på samme måte. I stedet for å gjøre det på ulike steder rundt om på Sørlandet vil promotering/presentasjon i større grad finne sted på ett sted. CB-akevitten har fått et trofast publikum, og er blitt en «kultakevitt» i enkelte kretser.
Erling Berge gjorde årsmøtet oppmerksom på at hovedtyngden av foreningens informasjon foregår på CB-ølets venners facebookside, som alle og enhver oppfordres til å bli medlem av, samt på nettsiden CBØV.no/CBOV.no. Samme mann vil sørge for at all relevant informasjon til enhver tid tilflyter medlemmene via disse kanalene. Kjapt og uten irriterende tidstap. God og rask informasjon er selve nøkkelen for en forening som vil betjene sin medlemsmasse på best mulig måte.
Etter årsmøtet, som varte i en time og seks minutter, samlet de frammøtte seg i CB-kjelleren til felles hygge med reker og øl.
Styret takker Christianssands Bryggeri for velvillig utlån av kantinen til årsmøtet, og de fire årlige besøkene vi får anledning til å ha i CB-kjelleren. Dette setter CB-ølets venner stor pris på.

Kristiansand 30/5-2013

For styret: Erling Berge, ref.

Kategorier: Nyheter. Kommentarer er skrudd av for Årsmøtet 2013