Innkalling til årsmøte i CB-ølets venner

Det innkalles til årsmøte i CB-ølets venner fredag 19. april 2024 kl 19.00.

Sted: Lasarettet, Odderøyveien 25 – Kristiansand

Saksliste:

Konstituering
Årsmelding fra styret
Regnskap med revisors beretning
Kontingent
Behandle eventuelt innkomne saker
Valg

Saker som ønskes behandlet må være styret ved leder Dag Andersen i hende senest 1. april 2024. Epost: dag.a@getmail.no

På grunn av servering er det bindende påmelding SENEST torsdag 12. april kl. 18:00. Påmelding til dag.a@getmail.no

 

Vel møtt!

Hilsen styret i CBØV

CB Ølets Venners Sympativandring for Christianssands Bryggeri


LØRDAG 11. JUNI 2022 KL. 14:00–21:00

Vandringen starter og avsluttes på Telfords Pub.
Påmelding kr.50,- inkl. t-shirt kr.100,-
Alle får deltakerkort som stemples på hver plass vi besøker.
Vi besøker følgende plasser; Londskråga Pub, Rådhus Cafeen, Håndverkeren, Victoria, Javel, Studenten og San Sebastian.
Etter vandringen vil det bli trekning av gavekort på deltakerkortene samt servering av gratis ertesuppe til alle deltakere

Møt opp og støtt vårt lokale bryggeri!
CB lages på kjærlighet og kildevann.

Årsmøte i CB-ølets venner

Innkalling til årsmøte i CB-ølets venner

CB-ølets venner avholder sitt årsmøte torsdag 12. mai kl 19 i Bryggeriets lokaler.

Vanlige årsmøtesaker.

Forslag som ønskes behandlet må være styret i hende senest 1.5.

Alle medlemmer er velkomne!

Av hensyn til bevertning må alle som ønsker å delta på årsmøtet melde seg på. Påmelding til dag.a@getmail.no innen 5. mai.

Styret

Godt nytt år

Vi ønsker alle våre medlemmer et riktig godt nytt år. Et år vi håper kan på færre Covid-19 restriksjoner og større aktivitet for oss i CB-ølets venner.

Alle A-medlemmer har nå fått tilsendt faktura for kontingenten for 2022. Vi håper dere ser verdien av dette medlemskapet og betaler kontingenten snarest.

Er du ikke A-meldem, og ønsker å bli det, kan du lese mer om A-medlemskap og melde deg inn her.