Årsmøte i CB-ølets venner

Innkalling til årsmøte i CB-ølets venner

CB-ølets venner avholder sitt årsmøte torsdag 12. mai kl 19 i Bryggeriets lokaler.

Vanlige årsmøtesaker.

Forslag som ønskes behandlet må være styret i hende senest 1.5.

Alle medlemmer er velkomne!

Av hensyn til bevertning må alle som ønsker å delta på årsmøtet melde seg på. Påmelding til dag.a@getmail.no innen 5. mai.

Styret