Øl og svulster

– Vi vet ikke hvorfor øldrikkende gnagere utvikler færre svulster. Videre studier må gjøres.
Dr. Richard Nelson