Revurdere ølforbruket?

Forskere som har funnet kvinnelige hormoner i øl, har anbefalt at menn bør revurdere sitt ølforbruk.
Teorien som ble satt fram, var at når menn drikker øl forvandles de til kvinner. For å teste teorien ble 100 menn servert seks halvlitere hver i løpet av to timer. Deretter ble det observert at 100 prosent av testobjektene gikk opp i vekt, snakket usammenhengende uten mening, ble overfølsomme, kunne ikke lenger kjøre bil, stoppet å tenke rasjonelt, kranglet over ingenting og nektet å be om unnskyldning når de tok feil.
Det er ikke planlagt flere tester!