Innkalling til årsmøte

CB-Ølets venner avholder sitt årsmøte tirsdag 19.04 kl 1900 i Bryggeriets kantine.

Vanlige årsmøtesaker.

Forslag som ønskes behandlet må være styret ihende senest 12.04.

Alle medlemmer er velkomne!

Møt presis!

Styret.