Medlemskontingent 2018, aktive medlemmer

Vi minner om innbetaling av kontingent for 2018 for aktive medlemmer.
Dette kan du gjøre på to måter:
 
Du kan logge inn i medlemsystemet vårt, velge medlemskap, innmelding og så «kjøpe» medlemskap for 2018. Du kan da betale med Visa eller Mastercard.
Du finner medlemsystemet her: https://www.medlemsadmin.net/web/cbov/forside
Eller du kan sende betalingen din til vår bankkonto 3060.07.45545. Om du betaler med bank må du huske å oppgi ditt navn og e-post.
 
Aktive medlemmer som ikke har betalt blir slettet fra registeret over aktive medlemmer 15. april.
 
Dersom du ikke var aktiv medlem i 2017, men ønsker å bli det i 2018, må du først registrere deg i medlemsystemet vårt. Deretter kan du betale på en av de to måtene ovenfor.