Innkalling til årsmøte i CB-ølets venner

CB-ølets venner avholder sitt årsmøte torsdag 27. februar kl 19.30 i Bryggeriets lokaler.

Vanlige årsmøtesaker.

Forslag som ønskes behandlet må være styret ihende senest 10.2.

Alle medlemmer er velkomne!

Av hensyn til bevertning må alle som ønsker å delta på årsmøtet melde seg på. Informasjon om påmelding kommer senere.

Styret