For A-medlemmer

Medlemskontingent for A-medlemmer for 2023 vil ikke bli sendt ut før etter årsmøtet.