Medlemskap

For tiden er kontingenten kr. 50,-. Fyll ut en bankgiro, papir eller nettbank, (gironr 3060.07.45545) og merk den med «Medlemskap». Pass på at ditt navn og fullstendige postadresse fremgår. I løpet av kort tid vil du
motta medlemskort i posten, og du vil kunne delta på mange av våre skummende aktiviteter.

Medlemskontingenten er et engangsbeløp og varer livet ut.

Aktivt (A) medlemskap koster kr 100 pr år.

For å være A-medlem, må du også ha betalt vanlig (livsvarig) medlemskap.
Du må også være registrert i vårt medlemsystem.
Innbetalingen gjelder for inneværende år.

Aktive medlemmer har fordeler som epost invitasjon til arrangementer og egne arrangementer for A-medlemmer.

Adresse

CB-ølets venner
Boks 4689 Grim
4673 Kristiansand

Bank: 3060.07.45545

Angående medlemskap:

  • Har du mistet medlemskortet
  • Har du fått ny adresse
  • Har du nylig meldt deg inn i CB-ølets venner og ikke fått medlemskort

Er dette noe som angår deg, send en hilsen og gi beskjed til:

CB-ølets venner
Boks 4689 Grim
4673 Kr.sand
eller på e-post: post@cbov.no