Om CBØV

Hunden vår

Dette er virkelig en hund til begjær. Den er tegnet av Reidar Smith.

Litt historikk

Christiansands Bryggeri’s venneforening, CB-ølets venner ble stiftet 18.mai 1988 av medlem nr. 001, Even Ruud, på Telford Pub i Kristiansand.

I starten var medlemstallet beskjedent, men i 1989 skjedde det ting som gjorde at CB-ølets venner virkelig skjøt fart. Vårt ærverdige bryggeri, som vi alle sammen er stolte av, ble sammen med Tou i Stavanger kjøpt opp av Nora-konsernet. Dette ville bety nedlegging for Christiansands Bryggeri, og overføring av produksjonen til andre regioner.

CB-ølets venner gikk med stor energi inn for å samle underskrifter fra Kristiansands borgere som en protest mot dette. Vi ville ha vårt bryggeri i fred, og ingen skulle få lov til å ta fra oss de gleder som bryggeriets gyldne dråper gir oss.

Bryggeriet er og blir en kulturinstitusjon i våre øyne, og en nedleggelse ville være katastrofalt for vår sørlandske identitet

Responsen var formidabel, og to av foreningens medlemmer reiste til Oslo med drøyt 10.000 underskrifter, som ble overlevert prisdirektøren sammen med en kasse Christians.

Som vi alle vet endte dette godt, og vi fikk beholde vårt bryggeri. Fra 1997-1998 var CB en kort tid under fremmed flagg. Svenske Spendrup kjøpte opp bryggeriet. Idag er CB eid av Hansa Borg Bryggerier, som vi håper har til hensikt å ta vare på bryggeriets egenart, samt videreutvikle bryggeriet og dets produkter. Med dette vil mange arbeidsplasser være sikret, sammen med vår lokale ølkultur.