Kilden

Last ned:

Kilden 42

Kilden 43

Kilden 44

Kilden jubileumsnummer

Kilden 46 Sommerbrygg

Kilden 48

Kilden 49 Julebrygg

Organ for CB-ølets venner.

For tiden blir ikke Kilden utgitt.

Foreningens kulturorgan, Kilden utgis 2-3 ganger i året, slik at
foreningen kan profilere seg, fortelle om aktiviteter og ikke minst gi
forbruker-informasjon for den bevisste CB_venn.

Kilden blir vanligvis ikke postsendt til medlemmene, men legges ut på
enkelte CB vannhull. Med 10.000 medlemmer håper vi at alle forstår at
portoutgiftene ville blitt formidable.

Kilden’s redaksjon oppfordrer alle medlemmer som har oppfatninger om
CB-ølets venner, CB eller om øl generellt om å dele dette med andre!
Kilden fører en åpen og usensurert redaksjonell linje.

Skriv ned det du har på hjertet og send dette til:

Kilden

PB 4689 Grim

4673 Kristiansand

eller send oss en mail

post@cbov.no